به ما ایمیل بفرستید

آدرس:خیابان بهشتی , بعد از سهروردی , ساختمان ۱۱۰ , طبقه اول , شرکت ردیاب اول

تلفن تماس: ۰۹۲۱۲۰۰۷۹۶۸

تلفن همراه:۰۹۹۰۳۹۷۷۹۷۴

تلفن نصب:۰۹۱۹۷۰۶۰۷۵۵

پست الکترونیکی:info@gps7.ir